Edlund, J., S. Eldén, D. Wästerfors, och L. Sohl. ”Att Bedriva Sociologisk Forskning I En Tid Av byråkratiserad etikprövning”. Sociologisk Forskning, vol. 58, nr 4, februari 2022, s. 455–466, doi:10.37062/sf.58.23907.