Ekström, Veronica, och Johan Hvenmark. ”Ett Pris Man får Betala? Om Kvalitet I socialtjänstens Arbete Med Skyddat Boende”. Sociologisk Forskning, vol. 59, nr 4, mars 2023, s. 447–471, doi:10.37062/sf.59.24131.