Nelson, K. ”Fyra Generaliserade Steg I lärandeprocessen: En Vardagssociologisk Betraktelse över Gitarrspelande Och Sociologi”. Sociologisk Forskning, vol. 59, nr 1–2, juni 2022, s. 233–243, doi:10.37062/sf.59.24248.