Bogren, Alexandra. ”Övervakningskapitalismen. Vid Maktens Nya Frontlinjer: Shoshana Zuboff”. Sociologisk Forskning, vol. 59, nr 1–2, juni 2022, s. 215–218, doi:10.37062/sf.59.24249.