Thörn, Catharina. ”Ojämlikhetsrealism: Normalisering Av ojämlikhet I Göteborg”. Sociologisk Forskning, vol. 60, nr 1, juni 2023, s. 83-106, doi:10.37062/sf.60.25000.