Holmqvist, Diana. ”Feminism Och Konvivialitet. Samexistens, Oenighet, Hopp. Gleerups, 2023: Lena Martinsson & Diana Mulinari (red.) ”. Sociologisk Forskning, vol. 60, nr 1, juni 2023, s. 107-9, doi:10.37062/sf.60.25223.