Envall, Fredrik, m.fl. ”Att Energigemenskapa: Energigemenskaper Som Arena för klimatomställningens Praktiker Och Politik”. Sociologisk Forskning, vol. 60, nr 3-4, december 2023, s. 299-25, doi:10.37062/sf.60.25394.