Holmqvist, Mikael. ”Eliterna Och företagsekonomiseringen Av Sverige”. Sociologisk Forskning, vol. 61, nr 1, maj 2024, s. 111-4, doi:10.37062/sf.61.25477.