Ginnerskov, Josef. ”Mot Disciplinens kärna! : Från Sociologiska Paradigm till Sociologididaktik”. Sociologisk Forskning, vol. 60, nr 2, oktober 2023, s. 141-4, doi:10.37062/sf.60.25482.