Persson, Marcus, och Christian Ståhl. ”Sociologiska Samtal behövs!”. Sociologisk Forskning, vol. 61, nr 1, maj 2024, s. 3-5, doi:10.37062/sf.61.26156.