Lundqvist, Åsa. ”Kollegor!”. Sociologisk Forskning, vol. 61, nr 1, maj 2024, s. 131-8, doi:10.37062/sf.61.26157.