”Pris för bästa Avhandling för 2022 Och 2023”. Sociologisk Forskning, vol. 61, nr 1, maj 2024, s. 129, doi:10.37062/sf.61.26162.