Wettergren, Åsa. ”Sociologins Samtid Och Framtid, En Personlig Betraktelse”. Sociologisk Forskning, vol. 61, nr 2, juli 2024, s. 243-5, doi:10.37062/sf.61.26302.