Wallinder, Ylva. ”Bengtsson, B. & Grander, M. Bostadsfrågan Som Politik Och Intressekamp, 2023”. Sociologisk Forskning, vol. 61, nr 2, juli 2024, s. 233-6, doi:10.37062/sf.61.26303.