Dahlstedt, Magnus, Andreas Fejes, Maria Olson, Lina Rahm, och Fredrik Sandberg. ”Medborgarskapandets Paradoxer: Medborgarskapspositioneringar I berättelser Om tillhörighet I Migrationens Tid”. Sociologisk Forskning 54, no. 1-2 (mars 28, 2017): 31–50. åtkomstdatum mars 24, 2023. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18204.