Almquist, Ylva B, och Bitte Modin. ”Popular Peers and Firstborn Siblings Are Better off”. Sociologisk Forskning 54, no. 4 (december 20, 2017): 313–317. åtkomstdatum september 27, 2022. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18228.