Johansson, Sara, och Markus Arvidson. ”Att bekämpa Det Onda Eller främja Det Goda: Fyra Verksamhetsperspektiv På Individer I våldsbejakandemiljöer Samt Preventionsarbete Runt Dessa”. Sociologisk Forskning 53, no. 4 (december 16, 2016): 345–370. åtkomstdatum februari 29, 2024. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18269.