Shaditalab, Jaleh, och Rana Mehrabi. ”Patriarchal Values: Girls Are More Apt to Change”. Sociologisk Forskning 47, no. 2 (april 1, 2010): 98–111. åtkomstdatum oktober 16, 2021. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18456.