Korpi, Walter, och Joakim Palme. ”Robin Hood, Matteus Eller Strikt Likhet? En jämförande Studie Av välfärdsstatens Institutioner Och Strategier för Att Minska ojämlikhet Och Fattigdom I västländerna”. Sociologisk Forskning 36, no. 1 (januari 1, 1999): 53–92. åtkomstdatum juni 19, 2021. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18478.