Hetzler, Antoinette. ”Att Begå samhällsförändring: Välfärdsstatens Sociologi Och Dess Sociologer”. Sociologisk Forskning 36, no. 1 (januari 1, 1999): 141–154. åtkomstdatum juli 19, 2024. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18481.