Anttila, Sten T. ”Att förhålla Sig till Tidigare Forskning: Ett Argumentationsanalytiskt Perspektiv”. Sociologisk Forskning 35, no. 1 (januari 1, 1998): 31–55. åtkomstdatum december 6, 2021. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18503.