Berg, Lars-Erik. ”Vad Vi bör Minnas Och förvalta Efter Johan Asplund”. Sociologisk Forskning 55, no. 4 (januari 31, 2019). åtkomstdatum september 27, 2022. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18786.