Björk, Michael. ”Mafia Life. Love, Death and Money at the Heart of Organized Crime”. Sociologisk Forskning 55, no. 4 (januari 31, 2019). åtkomstdatum december 12, 2019. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18789.