Ekerwald, Hedvig. ”Redaktören Har Ordet: Sociologisk Forskning, Web of Science Och Sociological Abstracts”. Sociologisk Forskning 46, no. 3 (juli 1, 2009): 3–4. åtkomstdatum april 17, 2024. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19209.