Hjerm, Mikael. ”Sociologisk Forskning I Ny Skepnad”. Sociologisk Forskning 40, no. 2 (april 1, 2003): 2. åtkomstdatum december 6, 2023. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19398.