Wide, Sverre. ”Schack Och Social Interaktion: Dag Østerberg, Johan Asplund Och brädet”. Sociologisk Forskning 57, no. 2 (juli 8, 2020): 165–188. åtkomstdatum september 27, 2021. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19586.