Hylmö, Anders. ”The World Is Not a Field”. Sociologisk Forskning 56, no. 2 (september 3, 2019). åtkomstdatum december 11, 2019. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19668.