Eriksson, Erik. ”Den Egna Erfarenhetens Marknad: Om Brukarinflytandearbete Och Kommodifieringen Av Individers Erfarenhet Av Psykisk ohälsa”. Sociologisk Forskning 56, no. 2 (juni 26, 2019): 85-109. åtkomstdatum juli 8, 2020. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19749.