Thelander, Joakim, och Malin Åkerström. ”Ruled by the Calendar? Public Sector and University Managers on Meetings, Calendars, and Time”. Sociologisk Forskning 56, no. 2 (juni 26, 2019): 149-165. åtkomstdatum juli 8, 2020. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19753.