Andersson, Janicke. ”Att förhålla Sig till ändligheten I Livet Och Strategier för ’framgångsrikt döende’”. Sociologisk Forskning 57, no. 3–4 (december 21, 2020): 271–287. åtkomstdatum april 22, 2021. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/20328.