Danielsson, Erna, Fredrik Liljeros, Shai Mulinari, Linda Soneryd, och Sociologisk Forskning. ”Sociologiska Perspektiv På Coronakrisen: Fyra Sociologer Om samhällets Reaktion På Covid-19”. Sociologisk Forskning 57, no. 1 (april 9, 2020): 67–76. åtkomstdatum maj 27, 2024. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21539.