Härnbro, Simon, Magnus Dahlstedt, och Marcus Herz. ”Social tjänst till Salu: Om Socialt Arbete I Upphandlingens Tid”. Sociologisk Forskning 58, no. 3 (december 14, 2021): 267–286. åtkomstdatum mars 24, 2023. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/22080.