Iversen, Clara, David Redmalm, Marie Flinkfeldt, och Marcus Persson. ”En människa Bland Andra? Äldre människors begripliggörande Av Vardagen under Covid-19-Krisen”. Sociologisk Forskning 58, no. 1–2 (juni 7, 2021). åtkomstdatum oktober 18, 2021. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/22100.