Olaison, Anna, Maricel Knechtel, Sandra Torres, och Emilia Forssell. ”Dokumentationens Roll för Klientskapande Processer I äldreinriktat Socialt Arbete: Spelar utlandsfödd Bakgrund, kön Och ålder någon Roll?”. Sociologisk Forskning 58, no. 3 (december 14, 2021): 287–310. åtkomstdatum augusti 13, 2022. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/22305.