Jämte, Jan, Jasmine Kelekay, Leandro Schclarek Mulinari, och Lena Sohl. ”Samhällsvetenskapliga Perspektiv På Black Lives Matter”. Sociologisk Forskning 57, no. 3–4 (december 21, 2020): 363–379. åtkomstdatum maj 22, 2022. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/22320.