Engdahl, Emma, Hans Ekbrand, och Maria Nyman. ”#Metoo: En Kamp för Socialt erkännande Och rättvisa”. Sociologisk Forskning 58, no. 3 (december 14, 2021): 199–216. åtkomstdatum mars 24, 2023. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/22500.