Fernqvist, Stina. ”Forskningsetik. Vägval I samhällsvetenskapliga Studier: Sara Eldén”. Sociologisk Forskning 58, no. 1–2 (juni 4, 2021). åtkomstdatum oktober 24, 2021. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/23219.