Edlund, Jonas, Sara Eldén, David Wästerfors, och Lena Sohl. ”Att Bedriva Sociologisk Forskning I En Tid Av byråkratiserad etikprövning”. Sociologisk Forskning 58, no. 4 (februari 21, 2022): 455–466. åtkomstdatum mars 24, 2023. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/23907.