Ekström, Veronica, och Johan Hvenmark. ”Ett Pris Man får Betala? Om Kvalitet I socialtjänstens Arbete Med Skyddat Boende”. Sociologisk Forskning 59, no. 4 (mars 9, 2023): 447–471. åtkomstdatum september 25, 2023. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/24131.