Nelson, Kenneth. ”Fyra Generaliserade Steg I lärandeprocessen: En Vardagssociologisk Betraktelse över Gitarrspelande Och Sociologi”. Sociologisk Forskning 59, no. 1–2 (juni 27, 2022): 233–243. åtkomstdatum september 30, 2022. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/24248.