Mellquist, Joanna, och Adrienne Sörbom. ”Policy Professionals in Civil Society Organizations: Organizational Hypocrisy and the Myth of Member Centrality”. Sociologisk Forskning 59, no. 4 (mars 9, 2023): 363–386. åtkomstdatum februari 28, 2024. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/24464.