Skarp, Sara, Lea Fünfschilling, Mikael Klintman, och Mikael Linnell. ”A Speculative Conversation on Climate Change and Sociology”. Sociologisk Forskning 60, no. 3-4 (december 31, 2023): 401–410. åtkomstdatum april 16, 2024. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25402.