Persson, Marcus, och Christian Ståhl. ”Sociologisk Forskning Ger Ut Sin 60:E årgång!”. Sociologisk Forskning 60, no. 2 (oktober 27, 2023): 121–123. åtkomstdatum december 5, 2023. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25480.