Ginnerskov, Josef. ”Mot Disciplinens kärna! : Från Sociologiska Paradigm till Sociologididaktik”. Sociologisk Forskning 60, no. 2 (oktober 27, 2023): 141–144. åtkomstdatum december 3, 2023. https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/25482.