1.
Forsberg H. Valet av utbildning på gymnasiemarknaden i socialt tillbakasatta områden. SoFo [Internet]. 18 april 2018 [citerad 16 oktober 2021];55(1):23-52. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18178