1.
Dahlstedt M, Eliassi B, Salmonsson L. Medborgarskap och tillhörighet i migrationens tid – inledande reflektioner. SoFo [Internet]. 28 mars 2017 [citerad 22 maj 2022];54(1-2):5-10. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18202