1.
Johansson S, Arvidson M. Att bekämpa det onda eller främja det goda: Fyra verksamhetsperspektiv på individer i våldsbejakandemiljöer samt preventionsarbete runt dessa. SoFo [Internet]. 16 december 2016 [citerad 26 februari 2024];53(4):345-70. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18269