1.
Carstensen G, Frank A, Wide J. Leva som man lär? En studie av spänningsfältet mellan genusvetande och genusgörande. SoFo [Internet]. 16 december 2016 [citerad 29 november 2022];53(4):397-419. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18271