1.
Börjesson M. Sociala kartor över utbildningslandskapet: Installationsföreläsning, professuren i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, 11 november 2015. SoFo [Internet]. 16 december 2016 [citerad 26 februari 2024];53(4):421-37. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18272