1.
Redaktionen. Tack! till alla våra granskare av artikelmanus år 2012. SoFo [Internet]. 01 januari 2013 [citerad 16 april 2024];50(1):87-. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18371